× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Internasjonal frimerke- og myntauksjon 02 - del 2
Objektnr. 1395

Komplett dobbeltvektig brev fra Kjøbenhavn 17 oktober 1816. Forwarded via Sverige til Christiansand. Påskrevet "Franco Helsingborg" i nedre venstre hjørne" og i øvre påskrevet "Franco Helsingborg". I øvre høyre hjørne er karteringene 45 fra Danmark og 157 fra Sverige skrevet. Baksiden påskrevet kartering 38 og porto å betale "490 Rbs" ved ankomst.

Objektsbilde
Objektnr. 1395
OFOMAAS HAMAR, NO


  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 1598208
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 1598209