× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Internasjonal frimerke- og myntauksjon 02 - del 2
Objektnr. 1405

Komplett brev stemplet "Christiania 28.2.1850", og sendt som Portofri Sak til Kjøbenhavn. Brevet er veid til 1 1/2 lod, og gått portofritt i Norge, samt forhåndsbetalt den svenske portoen med 54 sk.sp. Den danske portoen på til sammen 18 Rbs ble oppkrevd ved ankomst. Baksiden med kartering og porto fra Sverige "249-54" samt flott segl fra "Christiania Politie Segl" (Brevet er skrevet av politimester C.H. Morgenstierne).

Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 1405
OFOMAAS HAMAR, NO


  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 1599289
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 1599290